Wij zijn Girsberger

waardevast – concurrerend – gepassioneerd – betrouwbaar

Sinds 1889 geeft Girsberger vorm aan de combinatie van traditie en transformatie. Wij ontwikkelen ons bedrijf op een waardebewuste, dynamische en rendabele manier om ook in de toekomst onze ondernemingsvrijheid te behouden. Onder ondernemingsvrijheid verstaan wij in de eerste plaats verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid om economisch succes, sociale rechtvaardigheid en milieubescherming in evenwicht te brengen met creativiteit, moed en doorzettingsvermogen.

Mit Standorten in mehreren europäischen Ländern sind wir ein internationaler Fertigungs- und Logistikverbund. Dadurch arbeiten wir täglich mit Menschen anderer Herkunft, anderer Kulturen, Religionen und Sprachen zusammen. Durch Toleranz, Weltoffenheit, Flexibilität und kollegiale Zusammenarbeit fühlen wir uns vereint. Mit unseren zahlreichen Ausbildungsplätzen in verschiedenen Berufssparten fördern wir das duale Bildungssystem.

Unsere einzigartige Unternehmenskultur verbindet uns und wir sind stolz, alle „Girsberger“ zu sein.

waardevast ...

Onze producten moeten vele jaren in gebruik blijven en ook generaties lang plezier verschaffen. Wij bieden onze klanten de zekerheid dat Girsberger producten ecologisch en met grote zorgvuldigheid onder vooruitstrevende sociaal rechtvaardige arbeidsvoorwaarden worden vervaardigd – sinds 2015 klimaatneutraal.

concurrerend ...

We meten ons met de besten. Professionele competentie, beweeglijkheid en precisie in ontwerp, constructie en fabricage onderscheiden ons. Dat resulteert in topprestaties en innovatieve bedrijfsmodellen om nieuwe vraag- en klantensegmenten te ontsluiten.

gepassioneerd ...

De passie voor onze producten wordt zichtbaar in de noodzakelijke mate van rusteloosheid, bedachtzaamheid en moed om te anticiperen op veranderingen in de technologie en de maatschappij. Opdat onze werknemers hun prestatiepotentieel ten volle kunnen ontplooien, beschikken zij over een overeenkomstige mate van vrijheid om zo zelfstandig mogelijk te kunnen beslissen en handelen. Als lerende gemeenschap denken wij voortdurend na over onze producten en processen.

betrouwbaar ...

De persoonlijk gegarandeerde betrouwbaarheid is de kern van onze bedrijfs- en managementfilosofie. Alle werknemers zijn bovenal ook meedenkers. Zij zetten zich in voor de kwaliteitseis van Girsberger en voor de volledige tevredenheid van onze klanten.

Onze waarden

Toekomst- en winstgerichtheid

Wij denken en handelen op een rendabele manier. Wij gebruiken de gegenereerde winsten om investeringen te doen, verdere projecten te plannen en zo onze toekomst veilig te stellen.

Verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij en het milieu

Wij handelen economisch en houden ons ook aan onze verplichtingen ten aanzien van het milieu en de maatschappij. Girsberger zet zich in voor de naleving van internationale mensenrechten en arbeidsnormen overeenkomstig de "Girsberger Declaration of Principles Ethics & Human Rights". De "Girsberger Milieurichtlijnen" vormen het kader voor de houding en verantwoordelijkheid van ons bedrijf voor de bescherming van het milieu.

Eigeninitiatief

Wij wachten niet tot er iets gebeurt, maar handelen altijd vanuit eigeninitiatief, met vooruitziende blik en verantwoordelijkheidszin.

Vertrouwen door openheid

 Wij informeren openlijk en tijdig over alle essentiële zaken, als basisvoorwaarde voor onze vertrouwensvolle samenwerking.

Eerlijkheid

We gedragen ons altijd beleefd en eerlijk. Wij letten op beleefdheid en eerlijkheid in onze interne samenwerking, tegenover zakenpartners en alle externe personen waarmee wij in contact staan.

Geloofwaardigheid

We praten niet over elkaar, maar met elkaar. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Betrouwbaarheid

We stellen onszelf ambitieuze doelen, maar beloven alleen wat we kunnen waarmaken. Onze gemaakte beloften zien wij als een persoonlijke verplichting.

Veiligheid en naleving van de wet

Wij doen alles om onze beloften na te komen en onze werkdoelen te bereiken. Maar nooit ten koste van de veiligheid en nooit in strijd met de wet.