Sociale verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid van de onderneming tegenover de maatschappij is altijd een centraal onderdeel geweest van de bedrijfsfilosofie van Girsberger. Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Girsberger betekent sociale rechtvaardigheid, ontzien van hulpbronnen en productie onder eerlijke voorwaarden.

Inkooppraktijk – evaluatie van leveranciers

Waar mogelijk en economisch verantwoord, kopen wij componenten die wij niet zelf vervaardigen bij leveranciers of producenten binnen een straal van 600 km van onze productievestigingen. Op die manier zorgen wij ervoor dat onze producten op een sociaal en ecologisch verantwoorde manier worden vervaardigd en voldoen aan de eisen van onze klanten en onszelf inzake kwaliteit en duurzaamheid.

Het is in ons eigen belang dat wij bij onze leveranciersevaluaties niet alleen meetbare variabelen zoals kwaliteit en het naleven van termijnen beoordelen, maar ook factoren als flexibiliteit, afwikkeling van reclamaties, communicatie en ecologie. De milieu-effectanalyse bij onze leveranciers registreert het bestaan van structuren voor systematische verbetering en verdere ontwikkeling. Bovendien hoort bij het zelfbeeld van Girsberger dat wij er ook naar streven om bij de inkoop steeds efficiënter om te gaan met hulpbronnen en energie, valutarisico's te vermijden en vooral door korte transportwegen het milieu minder belasten. (Illustratie stand 2020)

Transparante en duurzame leveringsketen

Om de duurzame leveringsketen en de niet-financiële waarden van ondernemingsverantwoordelijkheid transparant te maken, hebben wij de EcoVadis Ratings ondergaan, waarbij MVO-gebaseerde beoordelingen worden uitgevoerd. Girsberger ontving de zilveren Medaille 2024 van EcoVadis met 67 van de 100 punten en behoort daarmee in de eindbeoordeling tot de top 7 % van de door EcoVadis gecertificeerde ondernemingen in de sector meubelproductie. Op het gebied van duurzaam inkopen behoort Girsberger zelfs tot de top 5 % van door EcoVadis gecertificeerde bedrijven in de meubelsector.