Duurzaamheid

Als productiebedrijf met meerdere vestigingen en een gediversifieerd aanbod nemen wij de verantwoordelijkheid tegenover onze belanghebbenden en een in praktijk gebrachte circulaire economie zeer serieus – denken en handelen met deze aspecten in het achterhoofd zijn al lang ingeburgerd.

Drie essentiële aspecten

De belangrijkste aspecten van onze activiteit als fabrikant zijn het in aanmerking nemen van de levenscyclus van het product, de lange levensduur van producten en de recyclebaarheid. Processen om hulpbronnen te sparen zijn even relevant.

Levenscyclus en lange levensduur van het product

Ons doel is ecologische criteria van meet af aan te integreren in het ontwerp van producten of services. Verantwoordelijkheid begint dus bij ecologisch en sociaal gerichte inkoop om een product te kunnen realiseren dat zuinig omspringt met hulpbronnen, weinig vervuilende stoffen en afval bevat en een lange levensduur kent. Dankzij hun lange levensduur en een tijdloos aantrekkelijke vormentaal genieten onze producten van vele jaren gebruik.

Recyclebaarheid en scheiding van materialen

Om de gevolgen voor mens en milieu tot een minimum te beperken, kiezen wij materialen die op milieuvriendelijke wijze kunnen worden geproduceerd en op soort kunnen worden afgevoerd, en vermijden wij materialen met slechte ecologische eigenschappen. Tijdens het ontwerp anticiperen wij al op de recyclebaarheid, de latere scheiding van materialen of de eventuele reparatie en renovatie. Met de mogelijkheid van een vakkundige afvoer scheppen wij de voorwaarden voor het terugvoeren van grondstoffen in de materiaalkringloop.

Certificering EN ISO 14001

Al sinds 2007 nemen wij deel aan het gecertificeerde milieubeheersysteem volgens EN ISO 14001, dat ons verplicht onze milieuprestaties voortdurend te verbeteren. Daarbij hebben wij ons ertoe verplicht de normgegevens na te leven, onze milieuprestaties voortdurend te verbeteren, de belangrijkste milieuaspecten systematisch op te volgen en uiteraard ook de wet te volgen.

Winner of the German Sustainability Award 2023

Om de levenscyclus van producten te verlengen, biedt Girsberger met Remanufacturing een fabrikant-onafhankelijk dienstenaanbod aan om de levensduur van meubels te verlengen door versleten onderdelen te renoveren en te vervangen. In sommige gevallen worden de producteigenschappen zelfs geoptimaliseerd en verder opgewaardeerd door middel van upcycling.

De jury van deze hoogste Europese prijs op het gebied van duurzaamheid selecteerde Girsberger als winnaar: “Het verlengen van de levensduur van meubels heeft in veel opzichten een positief effect op het klimaat en het milieu. Met zijn inspirerende aanbod van Remanufacturing draagt Girsberger niet alleen bij aan het behoud van vele meubels, maar bevordert het ook een herbezinning in de maatschappij”, aldus een passage uit de verklaring van de jury.